Kategoria: Psychologia. Data powstania: 14.10.2009

24Należy zdać sobie sprawę z faktu, że każde zwierze inaczej postrzega świat, a człowiek nie jest w tej kwestii wyjątkiem, wszyscy nieco inaczej postrzegamy świat, posługujemy się mową i pismem, ubieramy wszelkie zjawiska jakich jesteśmy świadkami czy obserwatorami w definicje, tworzymy ogólne teorie i wymyślamy hipotezy, by jakoś uśrednić to wszystko, co dostrzegamy, a co niejednokrotnie nas przerasta. Świadczy o tym także istnienie mnóstwa religii i wyznań, z których większość powstała u zarania dziejów i jest po dziś dzień kultywowana przez całe społeczeństwa lub plemiona, oraz fakt, iż funkcją każdej z nich jest między innymi udzielenie odpowiedzi na szereg tak nurtujących pytań jak na przykład pochodzenie człowieka. Percepcja jest nieodłącznym elementem postrzegania rzeczywistości, ale jest to tylko taka rzeczywistość, jaką jesteśmy w stanie ogarnąć rozumem, zmysłami, rzeczywistość jaką potrafimy ubrać w słowa. Istnienie percepcji nie udziela odpowiedzi na pytanie, czy to co widzimy, słyszymy lub też czujemy jest prawdziwe, ponieważ nie istnieje dla nas nic, co znajduje się poza zasięgiem zmysłów nie jesteśmy bowiem w stanie tego ogarnąć, przypomina to trochę sytuację kogoś, kto biegnie i nie jest w stanie się zatrzymać, bo jedynym celem jego biegu jest chęć zobaczenia co znajduje się za horyzontem, którego przecież nie jest w stanie dosięgnąć. Dlatego też uważam, że nie powinniśmy wierzyć we wszystko co widzimy, bo tym samym zaprzeczylibyśmy istnieniu wszystkiego, w co chcemy wierzyć, a to z zasady znajduje się poza granicami percepcji. Percepcja jest nieodłącznie skorelowana z tym, co większość z nas przyjmuje jako rzeczywistość. Składają się na nią nie tylko bodźce fizykochemiczne, ale także wszelkiego rodzaju opinie, ogólnie przyjęte zasady i normy społeczne, etyka, moralność i systemy wartości, mimo iż w tych ostatnich panuje pewien indywidualizm, to jednak brak większego rozrzutu w tej kwestii, ponieważ każdy system wartości wpisuje się w ogólnie przyjęte schematy „dobra” i „zła” i mimo, że obie te wartości są w każdym z nas, to jednak mało kto otwarcie manifestuje swoją „ciemną” stronę, głównie z obawy przed odrzuceniem. Tak więc dzisiejszą rzeczywistość tworzymy zarówno my sami, jak i społeczeństwo, w którym żyjemy. Na przełomie wieków można zaobserwować dwie wyraźne tendencje: epoki odznaczające się przewagą myśli racjonalnej oraz te charakteryzujące się dominacją irracjonalizmu. Patrząc na tendencje jakie kształtują się we współczesnym społeczeństwie odnosi się nieodparte wrażenie, iż żyjemy w czasach, w których racjonalizm stał się niemal dogmatem. Ludzie żyją we względnym spokoju i poczuciu bezpieczeństwa, starają się podążać tymi ścieżkami w życiu, które są sprawdzone. Rzeczywistość sprowadza się dziś głównie do tego, co do dostrzegalne i namacalne, definiujemy ją następująco: Rzeczywistość w znaczeniu potocznym to „wszystko co istnieje”.

Mój prywatny blog - piszę o rzeczach ciekawych i często poruszających.

Do otyłości prowadzi przede wszystkim parę rzeczy których moglibyśmy uniknąć gdybyśmy je przestrzegali. Jest to sześć prostych zasad które pozwolą nam uniknąć otyłości i wszelkich chorób układu pokarmowego. Przyczyn otyłości trzeba szukać w nieregularnym jadaniu posiłków, a najważniejszego obiadu.