Kategoria: Zdrowie. Data powstania: 05.12.2009

4Nowotwór mogący się „maskować” przez dłuższy czas.Przebieg tego rodzaju nowotworu jest zupełnie inny niż w przypadku ostrej białaczki szpikowej. Sam początek choroby jest często nierozpoznawalny. Chorzy odczuwają wtedy ogólne zmęczenie, ból z lewej strony brzucha a przede wszystkim utrata wagi. Jest to właśnie pierwsze stadium choroby czyli okres stabilny przewlekły. Wraz z narastaniem leukocytów rozpoznaje się okres przyspieszenia. Trzecim i ostatnim etapem przebiegu jest przełom blastyczny. Właśnie wtedy możemy zaobserwować nagły przypływ blastów- komórek blastycznych. Aby zdiagnozować nowotwór, tak sam jak w przypadku ostrej białaczki szpikowej należy wykonać badania krwi czyli morfologię oraz pobrać szpik. Charakterystyczne są zaburzenia czynności trombocytów. Leczenie także polega głównie na chemioterapii, która likwiduje czasowo główne ognisko choroby. W większości przypadków u osób chorych stwierdza się obecność chromosomu Philadelfia . Może to być uwarunkowane genetycznie, dziedzicząc nieprawidłowy lub uszkodzony gen. Największe emocje wzbudza przeszczep szpiku. Powiększenie śledziony, węzłów chłonnych objawami choroby.Główną esencją rozpoznania białaczki limfatycznej jest obecność wysokiej ilości limfocytów. Pierwsza faza choroby może być w ogóle nie rozpoznana, ze względu na niewielkie objawy. Należą do niej niewielkie zmiany skórne, powiększone węzły chłonne. Po pewnym czasie można zaobserwować powiększenie wątroby i śledziony. Najważniejszym badaniem aby stwierdzić obecność nowotworu jest pobranie szpiku. Leczenie jest zupełnie odmienne niż w przypadku ostrej białaczki szpikowej. Tam należy je rozpocząć jak najszybciej ze względu na bardzo szybki i gwałtowany rozwój. Tutaj, sytuacja jest inna. Terapia jest wskazana w ostatnim momencie, gdy nastąpi niedokrwistość czyli w organizmie będzie bardzo mało płytek krwi. Czasami, choroba może się rozwijać przez kilka a nawet kilkanaście lat. Unika się rozpoczęcia leczenia zaraz po rozpoznaniu, ze względu na nienajlepsze wyniki terapii u tego rodzaju białaczki i na wiele powikłań oraz skutków ubocznych. Tak samo stosowano jest chemioterapia, rzadziej radioterapia. Wciąż czeka się na nowe, skuteczne preparaty walczące z białaczką.

Mój prywatny blog - piszę o rzeczach ciekawych i często poruszających.

Do otyłości prowadzi przede wszystkim parę rzeczy których moglibyśmy uniknąć gdybyśmy je przestrzegali. Jest to sześć prostych zasad które pozwolą nam uniknąć otyłości i wszelkich chorób układu pokarmowego. Przyczyn otyłości trzeba szukać w nieregularnym jadaniu posiłków, a najważniejszego obiadu.