Kategoria: Psychologia. Data powstania: 14.10.2009

24Należy zdać sobie sprawę z faktu, że każde zwierze inaczej postrzega świat, a człowiek nie jest w tej kwestii wyjątkiem, wszyscy nieco inaczej postrzegamy świat, posługujemy się mową i pismem, ubieramy wszelkie zjawiska jakich jesteśmy świadkami czy obserwatorami w definicje, tworzymy ogólne teorie i wymyślamy hipotezy, by jakoś uśrednić to wszystko, co dostrzegamy, a co niejednokrotnie nas przerasta. Świadczy o tym także istnienie mnóstwa religii i wyznań, z których większość powstała u zarania dziejów i jest po dziś dzień kultywowana przez całe społeczeństwa lub plemiona, oraz fakt, iż funkcją każdej z nich jest między innymi udzielenie odpowiedzi na szereg tak nurtujących pytań jak na przykład pochodzenie człowieka. Percepcja jest nieodłącznym elementem postrzegania rzeczywistości, ale jest to tylko taka rzeczywistość, jaką jesteśmy w stanie ogarnąć rozumem, zmysłami, rzeczywistość jaką potrafimy ubrać w słowa. Istnienie percepcji nie udziela odpowiedzi na pytanie, czy to co widzimy, słyszymy lub też czujemy jest prawdziwe, ponieważ nie istnieje dla nas nic, co znajduje się poza zasięgiem zmysłów nie jesteśmy bowiem w stanie tego ogarnąć, przypomina to trochę sytuację kogoś, kto biegnie i nie jest w stanie się zatrzymać, bo jedynym celem jego biegu jest chęć zobaczenia co znajduje się za horyzontem, którego przecież nie jest w stanie dosięgnąć. Dlatego też uważam, że nie powinniśmy wierzyć we wszystko co widzimy, bo tym samym zaprzeczylibyśmy istnieniu wszystkiego, w co chcemy wierzyć, a to z zasady znajduje się poza granicami percepcji. Percepcja jest nieodłącznie skorelowana z tym, co większość z nas przyjmuje jako rzeczywistość. Składają się na nią nie tylko bodźce fizykochemiczne, ale także wszelkiego rodzaju opinie, ogólnie przyjęte zasady i normy społeczne, etyka, moralność i systemy wartości, mimo iż w tych ostatnich panuje pewien indywidualizm, to jednak brak większego rozrzutu w tej kwestii, ponieważ każdy system wartości wpisuje się w ogólnie przyjęte schematy „dobra” i „zła” i mimo, że obie te wartości są w każdym z nas, to jednak mało kto otwarcie manifestuje swoją „ciemną” stronę, głównie z obawy przed odrzuceniem. Tak więc dzisiejszą rzeczywistość tworzymy zarówno my sami, jak i społeczeństwo, w którym żyjemy. Na przełomie wieków można zaobserwować dwie wyraźne tendencje: epoki odznaczające się przewagą myśli racjonalnej oraz te charakteryzujące się dominacją irracjonalizmu. Patrząc na tendencje jakie kształtują się we współczesnym społeczeństwie odnosi się nieodparte wrażenie, iż żyjemy w czasach, w których racjonalizm stał się niemal dogmatem. Ludzie żyją we względnym spokoju i poczuciu bezpieczeństwa, starają się podążać tymi ścieżkami w życiu, które są sprawdzone. Rzeczywistość sprowadza się dziś głównie do tego, co do dostrzegalne i namacalne, definiujemy ją następująco: Rzeczywistość w znaczeniu potocznym to „wszystko co istnieje”.

Kategoria: Psychologia. Data powstania: 13.10.2009

14Czym naprawdę jest percepcja? Czy powinniśmy wierzyć w to, co widzimy? A jeśli tak jest, to w jaki sposób powinniśmy tłumaczyć sobie zjawiska, które z racjonalnego, czyli typowo zmysłowego punktu widzenia nie mają sensu? Każdy z nas ma podobne wątpliwości i pytania, moim zdaniem wynika to z faktu, że istnienie percepcji pociąga za sobą istnienie całego szeregu zjawisk, z których niewątpliwie najistotniejsza wydaję się być wyobraźnia. Związek wyobraźni z percepcją, zarówno zmysłową, jak i pozazmysłową jest oczywisty, zwłaszcza, gdy uświadomimy sobie, że wyobraźnia (będąca podobnie jak percepcja jednym z procesów poznawczych) to nic innego jak przetwarzanie przez umysł szeregu bodźców odbieranych między innymi poprzez receptory percepcyjne czyli obrazy, dźwięki, wrażenia dotykowe, czy zapachowe. Wyobraźnią można także nazwać przewidywanie zdarzeń mogących zaistnieć w przyszłości na podstawie dostępnych już w chwili obecnej przesłanek, co jest po prostu elementem procesu uczenia się, nieodłącznie związanym z percepcją, wreszcie jest to umiejętność przekazywania w sposób artystyczny świata, jaki postrzegamy w sposób subiektywny, bowiem każdy człowiek postrzega świat nieco inaczej, co z kolei przekłada się na ogromne bogactwo form artystycznej ekspresji.Ciekawym następstwem percepcji są takie zjawiska jak hipnoza, podatność człowieka na sugestie, czy przekazy podprogowe. Hipnoza, odmienny stan świadomości, pomiędzy snem a jawą, charakteryzujący się wzmożoną podatnością na sugestię, chociaż niekiedy bardzo przypomina sen – snem nie jest. Dowodzą tego badania elektroencefalograficzne mózgu. Inną częstotliwość mają bowiem fale mózgowe człowieka śpiącego, inną rozbudzonego, a jeszcze inną zahipnotyzowanego. Stan hipnotyczny jest naturalnym stanem umysłu występującym u ludzi często podczas dnia. Jest pogłębionym stanem koncentracji – a poprzez to ograniczeniem spostrzegania tego, co jest poza polem koncentracji. Z kolei percepcja podprogowa to rejestrowanie informacji bez świadomości ich spostrzegania. Dotyczyć może zarówno bodźców wzrokowych jak i słuchowych, które trwają zbyt krótko, by mogły zostać świadomie zarejestrowane (w przypadku percepcji wzrokowej oznacza to bodźce trwające krócej niż 0,04 sekundy) albo są zamaskowane innymi bodźcami.Percepcja jest także ściśle powiązana z marzeniami sennymi które mogą być odpowiedzią umysłu na zjawiska, jakich doświadczył w ciągu dnia wzbogaconymi o wątki fantastyczne czy kryminalne, z jakimi spotkaliśmy się wcześniej (np. oglądając telewizję lub czytając książkę). Ogrom marzeń sennych, fakt, że w warunkach skrajnego fizjologicznego, psychicznego lub fizycznego wyczerpania zapadamy w tak zwane mikrosny lub doświadczamy halucynacji wpływa na podstawowe wątpliwości związane z procesami percepcyjnymi i rodzi podstawowe, przytoczone przeze mnie na samym początku tego punktu pytanie mianowicie czy powinniśmy wierzyć w to, co widzimy? Każdy czasem doświadcza zjawisk, z których istnienia może nie zdawać sobie sprawy, a najnaturalniejszą odpowiedzią na takie doświadczenie jest po prostu jego odrzucenie.

Mój prywatny blog - piszę o rzeczach ciekawych i często poruszających.

Do otyłości prowadzi przede wszystkim parę rzeczy których moglibyśmy uniknąć gdybyśmy je przestrzegali. Jest to sześć prostych zasad które pozwolą nam uniknąć otyłości i wszelkich chorób układu pokarmowego. Przyczyn otyłości trzeba szukać w nieregularnym jadaniu posiłków, a najważniejszego obiadu.