Kategoria: Psychologia. Data powstania: 05.11.2009

34Termin rzeczywistość w najszerszym znaczeniu zawiera wszystkie byty, zarówno obserwowalne jak i pojęciowe, wprowadzone przez naukę czy filozofię. W szerszym i podmiotowym sensie, prywatne doświadczenia, ciekawość i selektywność obserwacji wpływają na osobistą interpretacje zdarzeń i kształtują rzeczywistość dostępną dla danej osoby. Ta rzeczywistość może pokrywać się w dużym stopniu z rzeczywistością innych, ale istnieją jej elementy unikalne dla tej osoby i niedostępne dla kogokolwiek innego. Większość doświadczeń duchowych następuje na tym poziomie rzeczywistości. W sensie psychologicznym ta rzeczywistość jest definiowana przez to co dana osoba uważa za rzeczywistość. Pojęcie bytu jest z kolei terminem ontologicznym ( ontologia, czyli dział filozofii badający strukturę rzeczywistości) najczęściej jest pojmowany w zakresie egzystencjalnym, obejmującym wszystko to „co jest” i co „istnieje”. Widać więc, że nawet coś tak niepojętego, wręcz abstrakcyjnego jak rzeczywistość sprowadzamy do prostej i ogólnie zrozumiałej definicji.Być może jest jednak tak, że wielu ludzi po prostu boi się zapuszczać w te zakamarki swojego umysłu, które według opinii zwolenników istnienia percepcji pozazmysłowej są odpowiedzialne za postrzeganie przez niektórych ludzi zjawisk, których inni nie sa w stanie dostrzec. Percepcja pozazmysłowa to zdolność postrzegania zdarzeń, myśli i stanów psychicznych innych osób bez wykorzystywania zwykłych zmysłów. Przykładem takiego postrzegania są telepatia i jasnowidzenie. Według wielu zwolenników parapsychologii tak niewielu ludzi jest wrażliwych na zjawiska metafizyczne, ponieważ nie rozwinęły się jeszcze u nich odpowiednie narządy percepcyjne, z drugiej jednak strony pojawiają się poglądy, iż percepcja taka nie zależy od istnienia czy tez ich braku odpowiednich organów, ale jest darem, talentem, który wielu ludzi posiada, lecz niewielu ma chęć na ich rozwijanie i poznawanie”.Percepcja pozazmysłowa jest zdolnością, która u wielu osób występuje, chociaż w różnym stopniu nasilenia, podobnie jak ma to miejsce z talentem plastycznym, muzycznym czy też sportowym”. Również omawiana juz przeze mnie hipnoza jest przykładem percepcji pozazmysłowej. To, co większość z nas odrzuca jako nierealne jest normą dla innych. Paradoksem jest więc niemalejąca popularność wszelkiego rodzaju mediów, wróżek czy jasnowidzów. Wydaje się więc, że ludzie nawet w czasach absolutnej dominacji myśli racjonalnej lubią zmieniać swoje postrzeganie rzeczywistości uciekając w metafizykę i astrologię. tka więc kolejne fundamentalne pytanie wynikające z istnienia percepcji, czyli pytanie o to, czym jest rzeczywistość, pozostaje bez jednoznacznej odpowiedzi, każdy człowiek musi na nie odpowiedzieć sobie sam.Uzyskanie satysfakcjonującego stwierdzenia na to, jakże głębokie pytanie jest niezwykle trudne.

Kategoria: Psychologia. Data powstania: 13.10.2009

14Czym naprawdę jest percepcja? Czy powinniśmy wierzyć w to, co widzimy? A jeśli tak jest, to w jaki sposób powinniśmy tłumaczyć sobie zjawiska, które z racjonalnego, czyli typowo zmysłowego punktu widzenia nie mają sensu? Każdy z nas ma podobne wątpliwości i pytania, moim zdaniem wynika to z faktu, że istnienie percepcji pociąga za sobą istnienie całego szeregu zjawisk, z których niewątpliwie najistotniejsza wydaję się być wyobraźnia. Związek wyobraźni z percepcją, zarówno zmysłową, jak i pozazmysłową jest oczywisty, zwłaszcza, gdy uświadomimy sobie, że wyobraźnia (będąca podobnie jak percepcja jednym z procesów poznawczych) to nic innego jak przetwarzanie przez umysł szeregu bodźców odbieranych między innymi poprzez receptory percepcyjne czyli obrazy, dźwięki, wrażenia dotykowe, czy zapachowe. Wyobraźnią można także nazwać przewidywanie zdarzeń mogących zaistnieć w przyszłości na podstawie dostępnych już w chwili obecnej przesłanek, co jest po prostu elementem procesu uczenia się, nieodłącznie związanym z percepcją, wreszcie jest to umiejętność przekazywania w sposób artystyczny świata, jaki postrzegamy w sposób subiektywny, bowiem każdy człowiek postrzega świat nieco inaczej, co z kolei przekłada się na ogromne bogactwo form artystycznej ekspresji.Ciekawym następstwem percepcji są takie zjawiska jak hipnoza, podatność człowieka na sugestie, czy przekazy podprogowe. Hipnoza, odmienny stan świadomości, pomiędzy snem a jawą, charakteryzujący się wzmożoną podatnością na sugestię, chociaż niekiedy bardzo przypomina sen – snem nie jest. Dowodzą tego badania elektroencefalograficzne mózgu. Inną częstotliwość mają bowiem fale mózgowe człowieka śpiącego, inną rozbudzonego, a jeszcze inną zahipnotyzowanego. Stan hipnotyczny jest naturalnym stanem umysłu występującym u ludzi często podczas dnia. Jest pogłębionym stanem koncentracji – a poprzez to ograniczeniem spostrzegania tego, co jest poza polem koncentracji. Z kolei percepcja podprogowa to rejestrowanie informacji bez świadomości ich spostrzegania. Dotyczyć może zarówno bodźców wzrokowych jak i słuchowych, które trwają zbyt krótko, by mogły zostać świadomie zarejestrowane (w przypadku percepcji wzrokowej oznacza to bodźce trwające krócej niż 0,04 sekundy) albo są zamaskowane innymi bodźcami.Percepcja jest także ściśle powiązana z marzeniami sennymi które mogą być odpowiedzią umysłu na zjawiska, jakich doświadczył w ciągu dnia wzbogaconymi o wątki fantastyczne czy kryminalne, z jakimi spotkaliśmy się wcześniej (np. oglądając telewizję lub czytając książkę). Ogrom marzeń sennych, fakt, że w warunkach skrajnego fizjologicznego, psychicznego lub fizycznego wyczerpania zapadamy w tak zwane mikrosny lub doświadczamy halucynacji wpływa na podstawowe wątpliwości związane z procesami percepcyjnymi i rodzi podstawowe, przytoczone przeze mnie na samym początku tego punktu pytanie mianowicie czy powinniśmy wierzyć w to, co widzimy? Każdy czasem doświadcza zjawisk, z których istnienia może nie zdawać sobie sprawy, a najnaturalniejszą odpowiedzią na takie doświadczenie jest po prostu jego odrzucenie.

Mój prywatny blog - piszę o rzeczach ciekawych i często poruszających.

Do otyłości prowadzi przede wszystkim parę rzeczy których moglibyśmy uniknąć gdybyśmy je przestrzegali. Jest to sześć prostych zasad które pozwolą nam uniknąć otyłości i wszelkich chorób układu pokarmowego. Przyczyn otyłości trzeba szukać w nieregularnym jadaniu posiłków, a najważniejszego obiadu. Najnowe informacje o zabiegach medycyny estetycznej w Warszawie www.medycyna-estetyczna-warszawa.pl spawdz. tachodrive