Kategoria: Zdrowie. Data powstania: 09.12.2009

5Głównym celem odżywiania się nie jest przyjemność związana z jedzeniem, lecz zaspokajanie potrzeb energetycznych organizmu.Organizm człowieka posiada umiejętność stałej odbudowy komórek oraz tkanek. W młodości bardzo ważny jest również ich przyrost. Aby te procesy mogły mieć miejsce, organizm musi otrzymywać składniki z zewnątrz, dzięki którym zastąpi zużyte części tkanek i dostanie materiał budulcowy dla nowych, świeżych tkanek oraz płynów ustrojowych. Człowiek jest istotą, która zużywa bardzo dużo energii. Wykonuje bowiem wiele czynności w ciągu dnia, praktycznie w każdym momencie życia porusza się, a także pracuje. Dzieje się to kosztem ogromnych ilości energii, która jest wytwarzana w samym organizmie i która potem musi być dostarczona za pośrednictwem pożywienia. Ponadto w organizmie odbywa się wiele przemian, odpowiedzialnych za wytwarzanie energii oraz odbudowę, które muszą być regulowane. Tę rolę spełniają określone substancje. Człowiek więc musi stale czerpać materiały, które są nieodzowne dla jego rozwoju, wzrostu i przebiegu wszelkich przemian. Jednym słowem, musi stale i prawidłowo się odżywiać. Prawidłowe odżywianie się ma wielki wpływ na zdrowie człowieka. Gdy nie dostarcza się organizmowi odpowiednich składników, występuje wiele schorzeń.Zdrowie, rozwój człowieka, jego sprawność fizyczna i samopoczucie zależą w głównej mierze od sposobu odżywiania się. W pełni potwierdzają to doświadczenie praktyczne oraz liczne badania naukowe. Aby więc prawidłowo dbać o zdrowie i rozwój człowieka należy dążyć do zapewnienia mu pełnowartościowego pożywienia. Bardzo ważna jest jakość oraz umiejętne wykorzystanie produktów żywieniowych. Na podstawie wyników badań naukowych wywnioskowano, że nieprawidłowe żywienie jest główną przyczyną wielu schorzeń dotyczących przemiany materii, na przykład miażdżycy czy otyłości. Nieracjonalne żywienie powoduje również próchnicę zębów, a także wiele innych chorób. W związku z tym racjonalne odżywianie się człowieka nabiera szczególnego znaczenia i przywiązuje się do niego coraz większą wagę, przede wszystkim w zapobieganiu schorzeń. Dlatego powstało i nadal powstaje wiele specjalistycznych placówek naukowo-badawczych, które zajmują się badaniami dotyczącymi zdrowego żywienia oraz ich bezpośrednim związkiem ze zdrowiem człowieka. Wiele współczesnych nauk pomaga w procesie ustalenia prawidłowych norm żywieniowych, jak również roli, jaką odgrywają składniki odżywcze.Zrozumienie, z jakich składników składa się pożywienie, zawdzięczamy rozwojowi chemii, a przed wszystkim stosowanych w niej metod analitycznych. Z kolei odkrycie roli, jaką odgrywają poszczególne składniki pożywienia, to zasługa biologii i fizjologii oraz ostatnio biochemii, zajmującej się badaniem przemian, jakie zachodzą w żywych organizmach. Oczywiście, najpierw przeprowadzano doświadczenia na zwierzętach. Wówczas odkryto, że w organizmie ma miejsce tysiące różnych i bardzo skomplikowanych przemian, zwanych przemianami materii, które nieustannie, nawet w trakcie snu, odbywają się w organizmie. Wielkość przemiany materii określa się w kaloriach na jedną godzinę i na jeden kilogram wagi ciała. Wielkość ta jest uzależniona od wielu istotnych czynników, m. in. od wzrostu, wieku, płci, ciężaru ciała, ilości oraz jakości posiłku, a także od charakteru, rodzaju i ilości wykonanej pracy. Dzięki tym danym można dokonać obliczeń dotyczących zapotrzebowania kalorycznego dla poszczególnych grup ludzi.

Kategoria: Zdrowie. Data powstania: 09.11.2009

6Białka są bardzo ważnym elementem, w jaki powinno być zaopatrzone nasze pożywienie, ze względu na rolę, jaką spełniają w budowie organizmu.Białka są skomplikowanymi związkami chemicznymi, które stanowią podstawowy element budowy każdej komórki. Dzięki białkom organizm jest w stanie budować nowe lub odnawiać zużyte komórki, enzymy, hormony, a także tak zwane ciała odpornościowe. Bardzo ważne jest, żeby źródła białka w naszym pożywieniu były zróżnicowane. Powinno się zatem spożywać produkty zarówno pochodzenia roślinnego jak i zwierzęcego. Dzięki temu wzrasta bowiem wartość biologiczna białka. Zapotrzebowanie organizmu człowieka na białko jest rożne i zależy od wielu czynników. Człowiek dorosły potrzebuje od 0,4 do 1,2 g białka na 1 kg wagi ciała. U dzieci i młodzieży z kolei zapotrzebowanie zwiększa się, nawet dwu- lub trzykrotnie, a to dlatego, iż w okresie cechującym się znacznym wzrostem i rozwojem białko służy również do budowy nowych komórek i tkanek. Zapotrzebowanie na białko rośnie także u kobiet będących w okresie ciąży i karmienia piersią, ponieważ duża część białka jest zużywana do rozwoju płodu i wytwarzania mleka. Głównymi źródłami białka pochodzenia zwierzęcego są przede wszystkim mięso, ryby, sery oraz mleko, natomiast najważniejszymi źródłami białka pochodzenia roślinnego są nasiona roślin strączkowych. Rola tłuszczów w pożywieniu ma ogromne znaczenie. Są one przede wszystkim ważnym czynnikiem energetycznym.Tłuszcze należą do składników mających najwyższą wartość kaloryczną. Dodanie tłuszczu do pożywienia pozwala na podniesienie jego wartości kalorycznej bez dużego zwiększania jego objętości. Ma to ogromne znaczenie na przykład dla osób pracujących fizycznie, gdyż ich zapotrzebowanie kaloryczne jest bardzo wysokie. Najcenniejsze biologicznie tłuszcze to te które są pochodzenia zwierzęcego, a wiec na przykład masło. Zawierają one ważne witaminy, rozpuszczalne w tłuszczach, a więc na przykład witaminy A, D i E. Podstawowym źródłem tłuszczu w naszym pożywieniu są przede wszystkim oleje jadalne, masło i jeszcze do niedawna smalec. Przeciętnie zakłada się, że dzienne spożycie tłuszczu winno wynosić od 70 do 120 g. Podobnie jak w przypadku białek ważne jest, aby w pożywieniu człowieka występowały zarówno tłuszcze pochodzenia zwierzęcego, jak i roślinnego. Brak tłuszczów pochodzenia roślinnego może powodować poważne zaburzenia, m.in. choroby skóry i włosów. Tłuszcze pochodzenia zwierzęcego z kolei warto spożywać w umiarkowanych ilościach, gdyż nadmierne ich spożywanie ma niekorzystny wpływ na zdrowie człowieka, powodując m. in. wzrost poziomu cholesterolu.

Mój prywatny blog - piszę o rzeczach ciekawych i często poruszających.

Do otyłości prowadzi przede wszystkim parę rzeczy których moglibyśmy uniknąć gdybyśmy je przestrzegali. Jest to sześć prostych zasad które pozwolą nam uniknąć otyłości i wszelkich chorób układu pokarmowego. Przyczyn otyłości trzeba szukać w nieregularnym jadaniu posiłków, a najważniejszego obiadu.