Kategoria: Psychologia. Data powstania: 13.10.2009

14Czym naprawdę jest percepcja? Czy powinniśmy wierzyć w to, co widzimy? A jeśli tak jest, to w jaki sposób powinniśmy tłumaczyć sobie zjawiska, które z racjonalnego, czyli typowo zmysłowego punktu widzenia nie mają sensu? Każdy z nas ma podobne wątpliwości i pytania, moim zdaniem wynika to z faktu, że istnienie percepcji pociąga za sobą istnienie całego szeregu zjawisk, z których niewątpliwie najistotniejsza wydaję się być wyobraźnia. Związek wyobraźni z percepcją, zarówno zmysłową, jak i pozazmysłową jest oczywisty, zwłaszcza, gdy uświadomimy sobie, że wyobraźnia (będąca podobnie jak percepcja jednym z procesów poznawczych) to nic innego jak przetwarzanie przez umysł szeregu bodźców odbieranych między innymi poprzez receptory percepcyjne czyli obrazy, dźwięki, wrażenia dotykowe, czy zapachowe. Wyobraźnią można także nazwać przewidywanie zdarzeń mogących zaistnieć w przyszłości na podstawie dostępnych już w chwili obecnej przesłanek, co jest po prostu elementem procesu uczenia się, nieodłącznie związanym z percepcją, wreszcie jest to umiejętność przekazywania w sposób artystyczny świata, jaki postrzegamy w sposób subiektywny, bowiem każdy człowiek postrzega świat nieco inaczej, co z kolei przekłada się na ogromne bogactwo form artystycznej ekspresji.Ciekawym następstwem percepcji są takie zjawiska jak hipnoza, podatność człowieka na sugestie, czy przekazy podprogowe. Hipnoza, odmienny stan świadomości, pomiędzy snem a jawą, charakteryzujący się wzmożoną podatnością na sugestię, chociaż niekiedy bardzo przypomina sen – snem nie jest. Dowodzą tego badania elektroencefalograficzne mózgu. Inną częstotliwość mają bowiem fale mózgowe człowieka śpiącego, inną rozbudzonego, a jeszcze inną zahipnotyzowanego. Stan hipnotyczny jest naturalnym stanem umysłu występującym u ludzi często podczas dnia. Jest pogłębionym stanem koncentracji – a poprzez to ograniczeniem spostrzegania tego, co jest poza polem koncentracji. Z kolei percepcja podprogowa to rejestrowanie informacji bez świadomości ich spostrzegania. Dotyczyć może zarówno bodźców wzrokowych jak i słuchowych, które trwają zbyt krótko, by mogły zostać świadomie zarejestrowane (w przypadku percepcji wzrokowej oznacza to bodźce trwające krócej niż 0,04 sekundy) albo są zamaskowane innymi bodźcami.Percepcja jest także ściśle powiązana z marzeniami sennymi które mogą być odpowiedzią umysłu na zjawiska, jakich doświadczył w ciągu dnia wzbogaconymi o wątki fantastyczne czy kryminalne, z jakimi spotkaliśmy się wcześniej (np. oglądając telewizję lub czytając książkę). Ogrom marzeń sennych, fakt, że w warunkach skrajnego fizjologicznego, psychicznego lub fizycznego wyczerpania zapadamy w tak zwane mikrosny lub doświadczamy halucynacji wpływa na podstawowe wątpliwości związane z procesami percepcyjnymi i rodzi podstawowe, przytoczone przeze mnie na samym początku tego punktu pytanie mianowicie czy powinniśmy wierzyć w to, co widzimy? Każdy czasem doświadcza zjawisk, z których istnienia może nie zdawać sobie sprawy, a najnaturalniejszą odpowiedzią na takie doświadczenie jest po prostu jego odrzucenie.

Mój prywatny blog - piszę o rzeczach ciekawych i często poruszających.

Do otyłości prowadzi przede wszystkim parę rzeczy których moglibyśmy uniknąć gdybyśmy je przestrzegali. Jest to sześć prostych zasad które pozwolą nam uniknąć otyłości i wszelkich chorób układu pokarmowego. Przyczyn otyłości trzeba szukać w nieregularnym jadaniu posiłków, a najważniejszego obiadu.