Kategoria: Psychologia. Data powstania: 26.12.2009

52Konflikty w egzystencji człowieka odgrywają ogromna rolę. Bardzo ważne jest uczenie się, jak sobie z nimi radzić.Konflikty, zależnie do sposobu, w jaki się je rozwiąże, odgrywają rolę pozytywną lub negatywną. Wszystko zależy do tego, jak poradzi sobie jednostka w walce z trudnościami. To z kolei wpływa na jej rozwój, osiągnięcie samorealizacji, ekspansję życiową. Za dobrze rozwiązane konflikty można uznać te, w których jednostki po trwającym jakiś czas rozpadzie psychicznym, którego podłożem jest walka dwóch przeciwstawnych potrzeb, potrafią podporządkować potrzebę niższego rzędu potrzebie wyżej zorganizowanej. Można to osiągnąć poprzez ćwiczenia. Dzięki temu jednostka nabiera wprawy, a niższe potrzeby niejako zaczynają „służyć” wyższym, ważniejszym z punktu widzenia prawidłowego rozwoju. Istotne jest, aby ćwiczenia te rozpoczynać już w dzieciństwie. Z sytuacją złego sposobu rozwiązywania konfliktu mamy do czynienia wówczas, gdy potrzeba niższa zostaje automatycznie zaspokojona. Powoduje to u jednostki poczucie niezadowolenia, wyzwala uczucie wstydu, poczucie winy oraz wszelkie, będące ich następstwem lęki. Choroby nerwicowe mają swoje źródła w konfliktach, z jakimi boryka się człowiek. Czasami, aby ich uniknąć potrzebna jest pomoc.Podczas trwania życia jednostka może doświadczać różnego rodzaju sytuacji wywołujących konflikty. Jeśli nie będzie ona umiała ich rozwiązywać w sposób zdecydowany lub też będą one trwały bardzo długo, wówczas mogą one stać się przyczyną nerwic. Bardzo często z takimi przykładami mamy do czynienia w przypadku jednostek, które są wartościowe, wrażliwe, lecz posiadają słabą, niewystarczającą motywację. W związku z tym, nie potrafią, bez pomocy w ich odpowiednim ukierunkowaniu oraz pobudzeniu do działania, podejmować czytelnych i konkretnych decyzji. Doświadczają one nieustannego konfliktu i przez to stają się mało zdolne do pełnego, aktywnego i twórczego życia. Dlatego wymagają pomocy z zewnątrz, ze strony otoczenia. Tylko dzięki temu mogą się odważyć na stawianie czoła sytuacjom, które wywołują konflikty. Należy w związku z tym pomagać im w zrozumieniu tego, co przeżyli, poznawaniu źródeł ich automatycznych reakcji, a także udzielać niezbędnego wsparcia w procesie nabywania ważnych umiejętności społecznych.

Kategoria: Psychologia. Data powstania: 24.12.2009

32Senniki. Sny w życiu człowieka odgrywają tak wielka rolę, że zaczęto interesować się nimi bardziej głęboko i próbować je interpretować. Zapamiętywano sny a następnie analizowano cały dzień po śnie. Dzięki temu mogli stwierdzić zbieżność i określić co jaki sen oznacza. Dlatego też powstały senniki. Są to księgi zawierające określoną ilość wyrazów. Te wyrazy są uwarunkowane od wydania książki. Im grubsza tym więcej szczegółowych wyrazów. I teraz analizujemy nasz sen, próbujemy przypomnieć sobie co było w nim bardzo wyraźne i odszukujemy sens danego sowa. Dowiadujemy się czy jest to coś dobrego czy złego. Następnie szukamy kolejnych wyrazów i w ten sposób z naszego snu układa nam się nasza domniemana przyszłość. Ile w tym prawdy oceńcie sami, ale są ludzie, którzy naprawdę bardzo głęboko wierzą w znaczenie snów. I potrafią nie wyjść z domu gdyż ich sen zapowiada na przykład wypadek. Sny jednak są tajemniczą częścią naszego życia i nigdy na 100 % nie będziemy wiedzieć, jak wielkie mają znaczenie dla człowieka. Jeśli wypadają nam zęby. Obecnie sztuka snu nie jest tak popularna jak kiedyś. Jednak wiele przesądów i zabobonów jest aktualnych i w dniu dzisiejszy. Polega to na tym, że kiedy śni nam się niesamowity sen, bardzo go przezywamy opowiadamy innym i może okazać się, że razem zaczniecie domniemywać co on może znaczyć. Lub zdarzy się coś podobnego do naszego snu w życiu realnym. I właśnie dlatego wśród kultury ludowej tak bardzo rozwinęły się sny i przesądy związane z nimi. Jest tak, że wielu ludziom po prostu śnią się te same rzeczy. Jest to zbieg okoliczności, ale temu zbiegowi okoliczności nadano odpowiedni sens. Chyba większość ludzi żyjących w Polsce wie, że kiedy śni się mu, że wypadają zęby, to wróży bardzo źle na przyszłość. Wypadające w śnie zęby przepowiadają śmierć lub chorobę kogoś z rodziny. Co ciekawe, te wszystkie przesądne znaczenie snów mają raczej charakter negatywny niż pozytywny. Ludzie byli bardzo bojaźliwi, dlatego większość rzeczy odbierali negatywnie. Woleli być przezornymi i ubezpieczyć się tak na wszelki wypadek.

Kategoria: Psychologia. Data powstania: 18.12.2009

42Lęk o charakterze społecznym staje się coraz powszechniejszy i ma dalekosiężne konsekwencje.Można zaobserwować coraz większe nasilenie lęku u współczesnego człowieka. Lęk powstaje na skutek zagrożeń zewnętrznych oraz wewnętrznych. Zagrożeniami zewnętrznymi mogą być różnego rodzaju niepowodzenia, trudności, przeszkody czy klęski życiowe, jakie napotyka się na drodze życiowej. Bardzo często wywołują one stany określane mianem frustracji. Do zagrożeń wewnętrznych z kolei można zaliczyć nierozwiązane konflikty, które powodują ogromne lęki związane z wyrzutami sumienia, poczuciem wstydu, poczuciem winy, obawą przed utratą godności, a także zmniejszaniem się poczucia własnej wartości. W życiu psychicznym jednostki bardzo ważna rolę odkrywają konflikty miedzy potrzebami natury biologicznej, które są związane z ośrodkami podkorowymi w mózgu, a potrzebami natury społecznej, uzależnionymi z kolei od kory mózgowej, wyżej zorganizowanej części mózgu. To właśnie te sprzeczne dążenia, w największym stopniu wpływające na zachowanie się jednostki są podstawowym źródłem lęku współczesnego człowieka. Konflikty, jakie przeżywa jednostka podczas swojej wędrówki życiowej są częste i jednocześnie nieuniknione.Istnieje wiele konfliktów w życiu jednostki, które dezorganizują życie psychiczne jednostki i jednocześnie zmuszają ją do nieustannych wyborów. Jednym z najistotniejszych rodzajów konfliktów we współczesnym świecie są te związane z dążeniem do odczuwania przyjemności a lękiem przed oceną ze strony opinii publicznej, strachem przed wyrzutami sumienia, czy też lękiem przed karą. Z kolejnym rodzajem mamy do czynienia wówczas, kiedy jednostka z jednej strony dąży do osiągnięcia czegoś dla niej znaczącego, do poczucia dominacji, a z drugiej strony wiąże się to z odczuwaniem lęku przed kompromitacją, ośmieszeniem się czy też przed faktycznym niepowodzeniem. Trzeci rodzaj związany z występowaniem istotnego konfliktu ma miejsce wtedy, gdy jednostka chce być niezależna, wolna do otoczenia, nieobciążona żadnymi obowiązkami, a jednocześnie pragnie, aby to otoczenie ją wspierało, udzielało pomocy i opieki. Z jednej strony chciałaby więc być samowystarczalna, pozbawiona jakiejkolwiek odpowiedzialności, a z drugiej mieć stałe i pełne wsparcie ze strony bliskiej jej społeczności.

Kategoria: Psychologia. Data powstania: 18.12.2009

22Sen o huśtaniu się. Wielu z nas pamięta swe sny z dzieciństwa. Jest to możliwe dlatego, że sen albo był naprawdę wyjątkowy, albo po prostu powtarzał się co jakiś czas w tej samej formie. Nie dotyczy to jednak tylko złych snów, mogą to być również dobre sny. To znaczy możemy wyśnić sobie nasze marzenie i później co jakiś czas nasza podświadomość znów je przypomina i o tym śnimy. Działa to na nas bardzo silnie ale również bardzo pozytywnie. Może być to sen o huśtaniu się. Mali chłopcy a przede wszystkim dziewczynki uwielbiają się huśtać. Marzą o swej własnej wielkiej huśtawce. I oto sen się ziszcza. Śni się takiej dziewczynce, że huśta się na ogromnej huśtawce, zawieszonej gdzie w przestrzeni. Widzi tylko niebo i huśtawkę. Jest szczęśliwa. A co ciekawe nawet czuje tak zwane „motylki” w brzuchu, odczuwalne przy huśtaniu się w życiu realnym. Sny są bardzo ciekawym zjawiskiem, choćby ze względu na to, że w czasie snu również odczuwamy i reagujemy na określone sytuacje, które wiedziemy „przed oczami” choć nasze powieki są opuszczone. Działanie bez wiedzy człowieka. W rozdziale wyżej poruszaliśmy temat, że w czasie snów nie kontrolujemy naszych zachowań a nasze ciała same reagują na obrazy wytwarzane w głowie. I przykładem było uczucie lekkości w brzuchu podczas huśtania się na huśtawce. A co jeżeli nagminnie w nocy poza naszą świadomością wstajemy i robimy różne rzeczy, których nie jesteśmy w stanie kontrolować. Proces taki nazywany jest lunatykowaniem. Potrafimy budzić się w nocy i wydaje nam się, że czas do szkoły. Wtedy robimy wszystkie czynności które wykonujemy na co dzień, tyle, że taki człowiek nie rozumie co on robi. Potrafi bez świadomości ubrać się, pościelić łóżko, nawet zejśc po schodach i wejść na ulicę. Istnieje jednak prawdopodobieństwo, że coś źle zostanie zrozumiane i może dojść do wypadku. Poza tym człowieka w takim stanie nie wolno wybudzać. Powinno się go delikatnie z powrotem zaprowadzić do łóżka, aż sam się obudzi. Taka osoba zawsze powinna zgłosić się do lekarza i porozmawiać o tej chorobie aby dowiedzieć się jak najwięcej.

Mój prywatny blog - piszę o rzeczach ciekawych i często poruszających.

Do otyłości prowadzi przede wszystkim parę rzeczy których moglibyśmy uniknąć gdybyśmy je przestrzegali. Jest to sześć prostych zasad które pozwolą nam uniknąć otyłości i wszelkich chorób układu pokarmowego. Przyczyn otyłości trzeba szukać w nieregularnym jadaniu posiłków, a najważniejszego obiadu.